De zeven gouden regels voor een interview

Een interview met de pers is een uitgelezen mogelijkheid om iets over uw bedrijf of product te vertellen, maar het vergt wel een goede voorbereiding. Probeer van te voren een lijst te maken met mogelijke vragen en de antwoorden die u daarop wilt geven. En bedenk u ook goed wat u wel en wat niet aan de media wilt toevertrouwen. En hou rekening met de volgende gouden regels:

1. Denk altijd aan de centrale boodschap. Beantwoord de vragen van de journalist, maar probeer daar steeds uw boodschap in te herhalen.

2. Gebruik soundbites.

3. Pas goed op suggestieve vragen die beginnen met “is het niet zo dat…”, “bent u het met mij eens dat…” etc. De journalist wil waarschijnlijk zijn mening uit uw mond horen.

4. Wees voorzichtig met journalisten die u niet kent, maar wees nog voorzichtiger met journalisten die u wel kent.

5. Alleen wat u niet zegt is off the record (m.a.w. off the record bestaat niet).

6. Het interview is pas over als de deur op het nachtslot zit (Het komt wel eens voor dat mensen tijdens het interview geconcentreerd hun boodschap vertellen. Als de bandrecorder uit gaat en de journalist naar de deur wordt begeleid flappen ze er van alles en nog wat uit wat ze absoluut niet hadden willen zeggen. Dat staat dan de volgende dag in de krant.

7. Probeer een afspraak te maken met de journalist om het interview voorafgaand aan publicatie in te zien (dit is alleen om het interview te checken op feitelijke onjuistheden).

Laat wat van je horen

*