PR Tips

Hoe krijgt u media-aandacht?

Als u een nieuw product of ander interessant nieuws rondom uw bedrijf wilt bekendmaken, zou u kunnen beginnen met het versturen van een persbericht. Maak een perslijst met alle relevante media. Dat zijn in de regel:

 • Dagbladen, zowel nationaal als regionaal
 • Huis-aan-huisbladen uit de regio
 • Opiniebladen
 • Blogs
 • Nieuwssites en vakinhoudelijke sites op internet
 • Relevante radio- en tv-programma’s
 • ANP: nieuwsdienst@anp.nl

Hoe verstuurt u het persbericht?

 • Per mail (of, maar dat raakt snel in onbruik,  per fax). De adressen kunt u vinden op de websites van de media of – in het geval van gedrukte media, in de krant of het tijdschrift zelf. Zoek in beide gevallen in het colofon. Ook op www.missmag.nl vindt u veel adressen. Stuur het persbericht altijd ter attentie van de redactie of –in het geval u een bepaalde journalist persoonlijk kent of weet dat deze in nieuws als de uwe is geïnteresseerd – ter attentie van die journalist. Stuur een persbericht per mail altijd als platte tekst, niet als attachment.
 • Onderaan het persbericht noemt u een persoon binnen uw organisatie die bereikbaar is voor nadere vragen van de pers. Geef een emailadres en een (mobiel) telefoonnummer. Deze persoon moet de dagen na het versturen van het persbericht ook goed bereikbaar zijn , het liefst telefonisch, anders heeft het geen zin.
 • Nabellen na het versturen van een persbericht wordt niet op prijs gesteld. Maar in plaats van het versturen van een persbericht kunt u natuurlijk altijd een journalist telefonisch benaderen. Zorg er dan voor dat u hem of haar kort een idee voor een te schrijven artikel aanreikt.
 • Als een journalist aangeeft geen interesse te hebben, dring dan niet aan. Het lukt u toch niet om ze te overtuigen. Zeg alleen dat ze u altijd kunnen bellen als ze op een later moment toch over uw bedrijf of product willen schrijven.

Zorg voor beeldmateriaal!

De kans op aandacht in de media is veel groter als u mooie foto’s over het nieuwsfeit heeft te bieden. Stuur maximaal drie foto’s met een lage resolutie mee en zet onderaan het persbericht bij de “Noot voor de redactie”: high res beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar.

Onbekend maakt ongeliefd!

Een goed contact met journalisten komt altijd van pas. Uw bedrijf heeft wellicht banden met met journalisten van de lokale en regionale media. Gebruik deze contacten! Vraag ook uw medewerkers of zij goede perscontacten hebben. Bel deze journalisten zo nu en dan op als u iets nieuws over het bedrijf te vertellen heeft. Nodig regelmatig journalisten uit om naar bijvoorbeeld een nieuw project te komen bekijken en er over te praten. Bij groot nieuws dat nationale aandacht verdient benadert u natuurlijk ook de nationale media voor een gesprek.

Maak gebruik van sociale media!

Zoek iemand binnen uw bedrijf met verstand van sociale media zoals Hyves en Facebook. Laat hem of haar een bedrijfspagina aanmaken en onderhouden. Als dit goed gebeurt kan een belangrijk deel van uw doelgroep direct worden bereikt zonder tussenkomst van de media. Let wel, als het goed gebeurt. Anders kunt u het beter achterwege laten.

Vraag voorinzage in een artikel

Als u uw medewerking verleent aan een artikel, dan is het gebruikelijk dat een journalist u het artikel alvorens dit wordt gepubliceerd laat inzien om het artikel te checken op feitelijke onjuistheden. Voorbeelden van feitelijke onjuistheden: foutieve data, namen of citaten. Let op: dat betekent niet dat u het artikel naar eigen bevinden mag herschrijven!

Wat te doen als een artikel verschijnt dat een onjuiste weergave van het bedrijf geeft?

Word niet boos, maar neem met de desbetreffende journalist contact op om hem of haar te wijzen op onderdelen van het artikel die in uw ogen onjuist zijn. Nodig de journalist uit om het project met eigen ogen te komen zien. Goede kans dat de journalist er in de toekomst nogmaals over schrijft, maar dan op basis van de juiste informatie. Eis alleen in zeer ernstige gevallen rectificatie, dit werkt meestal averechts.